top of page
VCC-FUNDACJA_logo_PARTNER-EGZAMINACYJNY.png

Jako Partner Egzaminacyjny VCC
organizujemy egzaminy zawodowe w różnych dziedzinach i kwalifikacjach.

Jako Akademia Edukacyjna
mamy możliwość zrealizowania dla każdego pełnego szkolenia zawodowego, opierającego się na zdobyciu zupełnie nowych kwalifikacji lub podniesieniu już aktualnych umiejętności. 

Zakres tematyki szkolenia każdorazowo uzgadniamy indywidualnie z każdym klientem. 

VCC akademia edukacyjna.png

Firma Przedsiębiorczość Dla Was z Rumi przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC). 

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu. 

 

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences. 

 

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.  

 

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych. 

 

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.  

 

 


 

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.  

 

 

 

 

 

  

Właścicielem i operatorem systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC jest Fundacja VCC.   

 

Fundacja VCC jako pierwsza instytucja w Polsce włączyła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej”  oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decyzja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017). W chwili obecnej posiada uprawnienia do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych: 

 • Asystowanie w przygotowaniu potraw 

 • Certyfikat umiejętności podstawowych – poziom podstawowy 

 • Montowanie Stolarki budowlanej 

 • Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego 

 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) 

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3d 

 • Projektowanie grafiki komputerowej 

 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych 

 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych 

 • Prowadzenie obsługi biura 

 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia 

 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi 

 • Tworzenie witryn internetowych 

vcc-768x370.jpg
vcc2.jpg
bottom of page