top of page

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Czym są dotacje na rozpoczęcie działalności z UE i dla kogo są przeznaczone?

Dotacje unijne na założenie firmy są przydzielane z Funduszy Europejskich i są najbardziej popularnym sposobem zewnętrznego finansowania na otwarcie działalności gospodarczej. 

Co do zasady dotacje z Unii Europejskiej są bezzwrotne, co oznacza, że nie ulegają one spłatom tak jak w przypadku pożyczek, czy kredytów, ale w przypadku niewywiązania się z umowy mogą ulegać zwrotowi.

Dotacje z Unii Europejskiej na podjęcie działalności są przeznaczone dla:

  • osób, które nie ukończyły 30 lat, nie uczą się i nie pracują - po pierwsze zostanie przeprowadzona analiza Twojej sytuacji i na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. W ramach wsparcia możesz otrzymać pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, a także środki na rozpoczęcie działalności.

  • osób, które ukończyły 30 lat i nie pracują - tutaj dodatkowe warunki uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności mogą się różnić w zależności od województwa. Najczęściej wymagane jest wykazanie, że sytuacja zawodowa na danym rynku pracy nie jest łatwa. Pomoc jaką możesz otrzymać to szkolenia, doradztwo oraz pożyczkę lub dotację na założenie własnej firmy. Należy pamiętać, że w tej grupie uzyskanie bezzwrotnej dotacji nie jest możliwe dla każdego.

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są kierowane głównie do:

  • bezrobotnych kobiet

  • osób po 45 roku życia

  • osób trwale bezrobotnych

  • osób niepełnosprawnych

  • osób z bardzo niskim wykształceniem

Pomysł na biznes

Aby rozpocząć przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej pierwszym krokiem jaki musisz zrobić to zastanowienie się czy Twój pomysł ma sznasę na rynku. Musisz dokładnie wiedzieć czym będziesz się zajmować. Pamiętaj, że pomysł na biznes, który wymyślisz tylko po to, aby uzyskać dotacje z UE, może nie przynieść oczekiwanego sukcesu i satysfakcji z prowadzonej działalności. 

Dofinansowanie ma być tylko wsparciem dla Twojego biznesu, a nie jego siłą napędową.

Kolejny krok: zgłoszenie się do projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich.
Niestety aktualnie nie realizujemy takiego projektu - zostaw kontakt do siebie - jak tylko rozpoczniemy rekrutację do kolejnego projektu, na pewno się odezwiemy!

bottom of page