top of page

Prowadzenie księgowości

Chcesz rozwijać firmę i robić to co kochasz a tym czasem toniesz w papierach?
Skup się na tym,  co istotne i nie trać czasu na “przykrą konieczność”. 
Doceń wygodę, którą oferuje Ci Biuro Rachunkowe DLA WAS. Zapewniamy nowoczesne usługi księgowe gwarantujące bezpieczny i bezproblemowy obieg Twoich dokumentów.  
 

Co nas wyróżnia? 

 • wsparcie merytoryczne przy rozwiązywaniu niejasności 

 • konkurencyjne ceny 

 • możliwość przesyłania dokumentów online   

 • oferta indywidualnie dopasowana do Twoich potrzeb W ramach prowadzenia księgowości oferujemy Państwu cały wachlarz usług, w zależności od potrzeb Państwa firmy:

Księga rozchodów i przychodów:

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

 • Sporządzanie deklaracji VAT;

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

 • Sporządzanie rozliczenia rocznego;

 • Składanie wszelkich deklaracji w formie elektronicznej na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza forma opłacania podatku. Stawki podatku dla przedsiębiorcy ustalane są tu w formie decyzji urzędu skarbowego. Ustawa zawęża jednak krąg tych, którzy mogą z niej korzystać. Zachęcamy do kontaktu w celu wybrania dla Państwa najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany

Jest to rozwiązanie pośrednie między kartą podatkową a Podatkową Książką Przychodów
i Rozchodów. Ustawa zawęża jednak krąg tych, którzy mogą z niej korzystać. Zachęcamy do kontaktu w celu wybrania dla Państwa najkorzystniejszej formy opodatkowania.

 • Księgi rachunkowe

 • Ewidencja dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;

 • Ewidencja dokumentów źródłowych w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług

 • Sporządzanie deklaracji VAT;

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

 • Bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;

 • Potwierdzanie sald;

 • Rozliczanie delegacji służbowych;

 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;

 • Przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości;

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych;

 • Aktualizacja i rejestracja danych firmowych;

 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT-8.

bottom of page