top of page

TGLS
jest stosowany do określenia stopnia znajomości języka angielskiego.

 Certyfikaty TGLS są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej, zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie oraz są honorowane przez międzynarodowe korporacje
jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Jako Ośrodek Egzaminacyjny TGLS możemy przeprowadzać egzaminy z wszystkich dostępnych języków obcych. 

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata:

  1. Egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;

  2. Może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;

  3. Daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych; 

  4. Nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450;

  5. Egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji.

bottom of page