top of page
SKMBT_C25319052514030.jpg

Jako Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 
organizujemy egzaminy w każdym obszarze z 5 wymienionych niżej standardów ECCC. Dojeżdżamy również do klienta na terenie województwa pomorskiego. 

Oferujemy również organizację szkoleń w wielu modułach,
w zależności od potrzeb klienta.   

ok. 1350 osób odbyło egzamin

ok. 1600 osób odbyło szkolenie

SKMBT_C25319052712350.jpg

ok. 79 przeprowadzonych

egzaminów

ok. 86 przeprowadzonych

szkoleń

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta.

 

Do obszaru Technologii informacyjnych - IT standard ECCC wydziela następujące moduły:
Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne, Grafika biznesowa.

Do obszaru Kompetencji cyfrowych - DIGCOMP standard ECCC wydziela następujące moduły: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. 

Do obszaru Informatycznego - CS standard ECCC wydziela następujące moduły:
Programowanie, Grafika komputerowa, Tworzenie aplikacji internetowych, Programowanie robotów.

Do obszaru Technicznego - AI standard ECCC wydziela następujące moduły:
Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) oraz Projektowanie przestrzenne (CAD 3D).

Do obszaru Branżowego - PI standard ECCC wydziela następujące moduły:
e-nauczanie, Testowanie oprogramowania, Obsługa turystyki, Multimedia w dydaktyce, Komputer w Edukacji wczesnoszkolnej, e-Urząd, e-Marketing, Technologie interaktywne, Grafika dla fotografów, Roboty, Zarządzanie obiegiem dokumentów, Bezpieczeństwo informacji, Zielone biuro, Planowanie i śledzenie przedsięwzięć. 

 

Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

bottom of page